بایگانی برچسب: s

ترجمه کتاب واقعی شدن، فصل ۱۴: پشتیبانی

توجه:

از این به بعد می‌توانید این کتاب را در وب سایت اختصاصی‌اش مطالعه کنید:

وب سایت اختصاصی کتاب واقعی شدن

فصل ۱۴: پشتیبانی

  • درد را احساس کنید
  • بدون آموزش
  • سریع پاسخ بدهید
  • عشق شدید
  • در انجمنی کوچک
  • گندکاری‌هایتان را به اطلاع عموم برسانید

ادامه مطلب