بایگانی برچسب: s

آموزش اندروید، فصل ۱۲: آشنایی با RelativeLayout

در چند فصل قبلی با چیدمان خطی یا LinearLayout آشنا شدید. در این فصل می خواهیم با چیدمان وابسته یا RelativeLayout آشنا شویم.

ادامه مطلب

آموزش اندروید، فصل ۱۰: آشنایی با LinearLayout (بخش ۳)

در فصل قبل ساختار کلی یک اکتیویتی را ساختیم. در این جلسه وارد جزئیات خواهیم شد تا بقیه قسمت های فرم را کامل کنیم.

تا به حال ویژگی های زیادی از یک LinearLayout را آموختید:

android:layout_width="..."
android:layout_height="..."
android:layout_weight="..."
android:orientation="..."
android:background="..."

در این مطلب با ویژگیهایی بیشتری آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آموزش اندروید، فصل ۹: آشنایی با LinearLayout (بخش ۲)

در فصل قیل با ویژگی های اساسی یک چیدمان خطی آشنا شدید. در این فصل می خواهیم با سایر ویژگی های مهم LinearLayout کار کنیم و در انتها یک صفحه برنامه واقعی را به کمک این چیدمان بسازیم.

ادامه مطلب

آموزش اندروید، فصل هشتم: آشنایی با چیدمان خطی یا LinearLayout (بخش اول)

در این فصل و چند فصل بعدی همه تمرکزمان را می گذاریم بر روی طراحی رابط کاربری. با چیدمان خطی (Linear Layout) و چیدمان وابسته (Relative Layout) آشنا خواهید شد و می توانید هسته و سنگ بنای اولیه یک برنامه خوب و عالی اندروید را بنویسید (یا بسازید).

ادامه مطلب