آموزش‌های اندروید

 1. آموزش اندروید، فصل اول: مقدمه

 2. آموزش اندروید، فصل دوم: پیش نیازها

 3. آموزش اندروید، فصل سوم: نصب برنامه ها

 4. آموزش اندروید، فصل چهارم: اولین برنامه اندروید

 5. آموزش اندروید، فصل پنجم: ساختار پروژه های اندروید

 6. آموزش اندروید، فصل ششم: دستکاری پروژه HelloWorld

 7. آموزش اندروید، فصل هفتم: آشنایی با عناصر اصلی یک برنامه اندروید

 8. آموزش اندروید، فصل هشتم: آشنایی با چیدمان خطی یا LinearLayout (بخش اول)

 9. آموزش اندروید، فصل ۹: آشنایی با LinearLayout (بخش ۲)

 10. آموزش اندروید، فصل ۱۰: آشنایی با LinearLayout (بخش ۳)

 11. راهنمای اندروید ADB

 12. آموزش اندروید، فصل ۱۱: آشنایی با LinearLayout (بخش ۴)

 13. آموزش اندروید، فصل ۱۲: آشنایی با RelativeLayout

 14. آموزش اندروید، فصل ۱۳: آشنایی مقدماتی با View های اندروید (بخش اول)

 15. آموزش اندروید، فصل ۱۴: آشنایی مقدماتی با View های اندروید (بخش دوم)

 16. آموزش اندروید، فصل ۱۵: آشنایی مقدماتی با View های اندروید (بخش سوم)

 17. معرفی PersianDatePicker برای اندروید

 18. آموزش اندروید، فصل ۱۶: گرافیک در اندروید (بخش ۱)

 19. آموزش اندروید، فصل ۱۷: گرافیک در اندروید (بخش ۲)

 20. قطعه کدها و ابزارهای اندروید را از کجا بیابیم؟

 21. آموزش اندروید، فصل ۱۸: شروع برنامه نویسی در Activity (بخش ۱)

 22. آموزش اندروید، فصل ۱۹: Activity (بخش ۲) – اپلیکیشن پخش موسیقی

 23. آموزش اندروید فصل ۲۰ : Intent – مقدمه

 24. آموزش اندروید فصل ۲۱ : Intent – پیاده سازی ۱

 25. آموزش اندروید، فصل ۲۲: گرافیک در اندروید (بخش ۳)

 26. آشنایی با Android Design Support Library (بخش اول)

 27. آشنایی با Android Design Support Library (بخش دوم)

 28. اندرویداستودیو و گریدل: ابزار جدید توسعه اندروید (بخش اول)

 29. آموزش اندروید-فصل ۲۳: پایگاه داده در اندروید (قسمت اول)

 30. آموزش اندروید-فصل ۲۴: پایگاه داده در اندروید (قسمت دوم)

 31. آموزش اندروید-فصل ۲۵: پایگاه داده در اندروید (قسمت سوم)

 32. ترفند: چطور در اندروید استودیو از code folding استفاده کنیم؟

 33. آموزش اندروید-فصل ۲۶: پایگاه داده در اندروید (قسمت چهارم)

 34. راه‌حل مشکل بیلد نشدن گریدل در اندروید استودیو

 35. چند تکنیک اندروید استودیو که احتمالا نمی‌دانید

 36. نوشتن برنامه‌های اندروید با زامارین در ویژوال استودیو

 37. صفر تا صد: بازنویسی کدباز اپ فرایاد

 38. صفر تا صد: ۱- نوشتن ویژگی‌ها و طراحی برنامه

 39. صفر تا صد: ۲- ویژگی‌های برنامه برای نسخه جدید

 40. آنچه بعد از دو سال برنامه‌نویسی اندروید آموختم-قسمت اول

 41. آنچه بعد از دو سال برنامه‌نویسی اندروید آموختم-قسمت دوم

 42. آنچه بعد از دو سال برنامه‌نویسی اندروید آموختم-قسمت سوم

 43. آموزش اندروید-فصل ۲۷: اتصال به اینترنت در اندروید-۱

 44. آموزش اندروید-فصل ۲۷: اتصال به اینترنت در اندروید-۲

 45. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۳: نکات پیشرفته OkHttp

 46. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۴: JSON چیست؟

 47. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۵: GSON چیست و چطور کار می‌کند

 48. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۶: Glide چیست و چطور کار می‌کند

 49. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۷: REST چیست

 50. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۸: Retrofit چیست و چطور کار می‌کند

 51. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۹: احراز هویت در برنامه‌های اندروید

 52. چطور از برنامه اندروید تماس بگیریم یا پیامک بفرستیم

 53. آموزش اندروید-فصل ۲۷-۱۰: لاگین به برنامه با حساب کاربری گوگل

 54. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۱: مقدمه معماری MVP در برنامه‌های اندروید

 55. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۲: معماری MVP در برنامه‌های اندروید

 56. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۳: تست برنامه‌های MVP

 57. بررسی تجربه کاربری اپ‌های اسنپ و تپسی، قسمت اول: اسنپ

 58. بررسی تجربه کاربری اپ‌های اسنپ و تپسی، قسمت دوم: تپسی

 59. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۴: برنامه نمونه todo از گوگل برای آشنایی با MVP

 60. آموزش اندروید-فصل ۲۹-۱: تست برنامه‌های اندروید

 61. اولین برنامه با زامارین و ویژوال‌استودیو

 62. آموزش اندروید-فصل ۲۹-۲: تست برنامه اندروید با JUnit و Mockito

 63. آیا باید به سراغ کاتلین برویم؟

 64. آموزش اندروید-فصل ۳۰: استفاده از پروگارد در برنامه‌های اندروید

 65. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۵: تزریق وابستگی با Dagger2

 66. آموزش اندروید-فصل ۲۸-۶: برنامه نمونه todo و Dagger2

 67. آموزش اندروید-فصل ۲۹-۳: تست ابزاری اندروید با Espresso

 68. برنامه‌نویسی اندروید با کاتلین